Foreningen er stiftet den 28.juni 1936, to år efter at den første udstykning af Havbakkerne var en realitet.

Grundene blev udstykket fra gården Strandvangen, der lå hvor Skæring Højsagervej ligger nu.

Deraf navnet Strandvangen

Foreningen har i alle årene søgt at varetage grundejernes fælles interesser.

Foreningen omfatter i dag et område der består af 168 grunde.

Medlemskab er helt frivilligt og er ikke forbundet med nogen forpligtigelser.

Kontingentet i 2018 er kr. 100,-

Indbetaling sker til

Reg. Nr.  1924

Konto Nr.  6263956638

Foreningen har en årlig generalforsamling og bestyrelsen holder møde 3-4 gange årligt efter behov. Du kan læse mere om foreningen her på siden.

Du kan også kontakte grundejerforeningens formand. Du finder kontaktoplysninger under bestyrelsen.

Skriv et svar