Fugle og pattedyr ved Havbakkerne

af Jytte og Arne Thorsen, Strandvangsvej 62, 8250 Egå

Fugle vi med rimelig sikkerhed har identificeret i haven, på stranden og på havet fra 1988:

Bogfinke, Gråspurv, Solsort, Musvit, Gulspurv, Gærdesmut, Grønirisk, Sjagger, Tornirisk, Stær, Svale, Sangdrossel, Hvid Vibstjert, Edderfugl, Dompap, Blåmejse, Rødhals, Gærdesanger,

Skovskade, Krage, Råge, Strandskade, Svane (knop og sang), Gråand, Skarv, Hættemåge, Sildemåge, Sølvmåge, Hvinand, Fiskehejre, Dværggæs, Canadagæs, Toppet Skallesluger, Bjergand, Mursejler, Tårnfalk, Rødben, Kvækerfinke, Skovspurv, Råge, Due (ring og tyrker), Grønsisken, Troldand, Munk, Spurvehøg, Flodterne, Alke, Lille fluesnapper , Havesanger, Knortegæs, Almindelig ryle, Stor regnspove, Rødstjert (han og hun).

Pattedyr ved Havbakkerne fra 2008

Flagermus, Spidsmus, Halsbåndmus, Mår, Ilder, Pindsvin, Hare, Ræv, Muldvarp, Mosegris, Rotte, Egern, Marsvin, Sæl