Vejr og vind

2. 3. 2008

Efter en nord vestenstorm af et halv døgns varighed steg vandet så at Havbakkevej og delvis kloakpumperne stod under vand med max. højde kl. ca. 6.00. I Århus havn måltes en vandstand på 1,44 over daglig vande. Der blev taget endnu ca. 50 cm. af forstranden, og Havbakkevej er nu en endnu dårligere tilstand. Kommunen stoppede kloakkerne som sædvanlig. 

9. 11. 2007

Efter en nord vestenstorm af et døgns varighed annoncerede DMI forhøjet vandstand på mellem 1,25m og 1,55m kl. 24.00. Kl. 21.00 var vandet steget så meget, at havvandet løb ned i kloakpumperne. Kl. ca. 24.00 var vandstanden på sit højeste ca. 1.40 over daglig vande.

Havbakkevej stod under vand i støvlehøjde fra Slugten og ca. 100m. på hver side. Derudover var havet brudt igennem på 4 punkter yderligere, men da vindforholdene var rolige og fra nordvest skete der ingen væsentlig skade hverken på Havbakkevej eller forstranden.

Kommunen havde forinden sikret pumpestationen, idet de havde afmonteret el-installationen (uden at informere os). Den blev så geninstalleret den 10.11. 

19.1. 2007

Kl. 10.00 om formiddagen annoncerede P4 forhøjet vandstand på 130cm i de indre danske farvande. På det tidspunkt stod Havbakkevej delvist under vand. Vandet kom ind i Slugten og efterfølgende 4 andre steder. Kl. 10.30 var der højvande og herefter aftog vandstanden uden at have givet andre problemer end ”våde tæer”.

Den forhøjede vandstand var følgen af en vestenstorm i England og Europa, syd for Danmark.

  

12.1. 2007

Efter en nordvesten storm af en varighed på 8-10 timer steg vandstanden efterfølgende kl. 17.00 til en højde på 25 cm. over Havbakkevej. Altså 5 cm. lavere end den 1.11.2006.

Vinden var på det tidspunkt vendt over vest til sydvest, stadig med stormende kuling og vindstød af stormstyrke.

Derfor blev skaderne større end de har været i mange år.

3-6 meter af forstranden blev skyllet bort, værst hvor vi beboere og andre har fjernet eller svækket vegetationen.

Oversvømmelserne af Havbakkevej starter i Slugten hvor al vegetation er blevet ødelagt af biler. Pumpestationen i Slugten blev endnu engang sat under vand. Århus brandvæsen og efterfølgende Civilforsvaret  gjorde en ihærdig indsats for at begrænse skaderne. Se foto.

oversvømmelse

1.11. 2006

Efter et døgn med nordenvind op til stormende kuling, kom vandmasserne retur sydfra og gav oversvømmelser langs Havbakkevej. Da vandstanden var på sit højeste kl. ca. kl. 21.00 stod vandet 30 cm. på Havbakkevej. De lavtliggende grunde fik vand op til terrassen, eksempelvis ved Ellen Langballes hus. Desværre havde TV2 i nyhederne kl. 22.00 annonceret at sommerhusene ved Skæring Strand var truet af oversvømmelser. Det fik et stort antal nysgerrige til at besøge området i deres nye 4-hjulstrækkere. Heldigvis sad en af dem fast i vandet og blokerede de efterfølgende.

Pumpeanlægget i Slugten gik ned da elinstallationen druknede i vand. Det fik ingen yderligere konsekvenser.

I ugen efter fik vi i flere dage vinden fra syd/sydvest og det faldt sammen med høj vandstand i bugten. Konsekvensen var at 2-3 meter af forstranden blev skyllet væk. Til gengæld blev der skyllet en betydelig mængde sand op på stranden.

Før 1.11.2006

Vi har boet her siden 1988 og oplevede den første oversvømmelse i februar måned samme år. Vandstanden var højere end den 1.11.2006. Hvor meget kan vi ikke præcist angive. Men den efterfølgende morgen var 2 motorbåde skyllet helt op til skrænten.

Oversvømmelsen dengang var et resultat af 3 dages kraftig nordvestenvind der trykkede vandmasserne ind i de indre farvande og ned mod Polen. Da vinden ophørte kom vandet retur.

Siden 1988 har vi tre gange yderligere oplevet at vandet stod over Havbakkevej.  Men kun nogle få centimeter.

Arne Thorsen